Śląskie Centrum Chorób Serca się rozrosło!

MEDYCYNA. Po długich staraniach władz Śląskiego Centrum Chorób Serca z profesorem Marianem Zembalą na czele wczoraj (27 maja) udało się wreszcie udostępnić moduł C szpitala. To wybudowany od zera budynek, który teraz liczy cztery kondygnacje, a na II piętrze połączony jest z nadziemnym przejściem z niewiele starszym budynkiem B.

Szpital będzie specjalizował się przede wszystkim w walce z mukowiscydozą u dorosłych i dzieci, ale również ma docelowo stać się ogólnopolskim centrum kliniczno-naukowym transplantacji płuc i serca.

Z tego właśnie powodu prócz sal dla chorych czy sal operacyjnych, utworzono również kompleksowe pracownie naukowe, specjalnie izolowany pododdział mukowiscydozy czy pracownie rezonasnu magnetycznego i medycyny nuklearnej. Szpital będzie też częściowo autonomiczny, bowiem utworzony zostanie w nim Bank Krwi i pracownia serologii transfuzjologicznej, co uprości pozyskiwanie krwi od dawców i zewnętrznych placówek tego typu.

Takie inwestycje wymagały jednak sporych nakładów. Budyek kosztował 107 milionów złotych, z czego jednak 88,5 miliona pochodzi z funduszy europejskich, 15,3 miliona – ministerstwa zdrowia, a 3 miliony to środki własne Śląskiego Centrum Chorób Serca.

[źródło: http://www.gloszabrza24.pl]