Międzynarodowe Targi Górnictwa

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

W dniach 8 – 11 wrzesień 2015 odbywają się w katowickim Spodku, Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. Targi

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

są największą tego typu imprezę w Europie. Organizator to Polska Technika Górnicza którą tworzą producenci maszyn i urządzeń górniczych. O skali tego wystawienniczego przedsięwzięcia świadczą liczby dotyczące poprzedniego wydarzenia które odbyło się w 2013 roku. Imprezę organizowaną pod tą samą nazwą odwiedziło wtedy 28 tys. gości. Targi to nie tylko okazja do zawarcia umów i kontraktów. Ekspozycji towarzyszą sympozja konferencje których uczestniczą przedstawiciele rządu polskiego międzynarodowych agencja energii światowego kongresu górniczego oraz komisji europejskiej.

Gości targów zapraszamy do Zabrza. Apartamenty Zabrze oferują komfortowe warunki pobytu na czas targów